FS Reality CZ, spol. s r.o., se sídlem Mimoň I., Pražská 13, PSČ 471 24, IČ 28744276, DIČ CZ28744276, zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30194, bankovní účet pod číslem 2110861599/2700.

Hlavní kancelář společnosti: Náměstí 1.máje 45, Mimoň 471 24

volejte zdarma 800 502 503

E-mail kancelář Mimoň : fsreality@fsreality.czKontakt na vedení společnosti

René Zubko

rzubko@fsreality.cz, tel. 737 915 267


Nina Smolíková

nsmolikova@fsreality.cz, tel. 777 339 293